Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Avfall och återvinning

Där det finns människor finns det sopor, så i Upplands Väsby väljer vi att se avfall som en resurs, inte ett problem.

Enligt miljöbalken ansvarar kommunen för ”insamling, omhändertagande och slutbehandling av hushållsavfall från kommunens hushåll och företag”. Det innebär att kommunen är ansvarig för att hämta, transportera och slutligen göra sig av med dina sopor, på ett rätt och riktigt sätt. Hur detta ska gå till regleras i kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter. Målet med arbetet är att hur vi hanterar avfallet och vad som händer med det ska bidra till ett hållbart samhälle där människan står i centrum.

Väsby Direkt – kommunens kundtjänst

(knappval 4)


Har du frågor om:


- din sophämtning och latrinhämtning

- ditt abonnemang

- din faktura

eller vill:


- anmäla om dina sopor inte blivit hämtade

- beställa matavfallspåsar

- anmäla ägarbyte

- beställa röd box för farligt avfall och elavfall

- beställa hämtning av röd box för farligt avfall och elavfall

kontaktar du Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00, knappval 4

Öppettider:

  • mån-ons kl. 08.00-17.00
  • tors. kl. 08.00-18.00    
  • fre. kl. 08.00-15.15

e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Kundtjänst för slam och fett

Det är LS Tankservice du kontakta om du har frågor om :

- din slamtömning

- tömning av fettavskiljare

- din faktura

LS Tankservice nås på telefon 08-35 63 27 e-post: info@lstankservice.se

Kundtjänst Gröna Linjen

(matavfallsinsamling i verksamheter)

Vill du ha matavfallsinsamlinmg till din verksamhet? Då är det SUEZ Kundtjänst du ska kontakta. Det är även dit du som befintlig kund ska vända dig gällande uppehåll, utebliven hämtning eller andra driftfrågor.

Telefon 08-51933303 eller skicka ett mail till gl.ost@sita.se. Kom ihåg att uppge hämtadressen ärendet gäller, namn på verksamheten samt kontaktuppgifter så går det lättare att lösa problemet.   

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 20 december 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster