Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Läkemedel och Kanyler

Häll aldrig ut läkemedel i avloppet eller i toaletten! Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena. De hamnar därför i vattendrag där de påverkar levande organismer och kvaliteten på vårt dricksvatten.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla läkemedel. Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel. Det underlättar den fortsatta hanteringen.     

Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till en återvinningscentral.

För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare. När den är full lämnas till ett apotek eller till en återvinningscentral.

Vad händer sen?

De inlämnade läkemedlen sänds till förbränning i kommunala anläggningar i Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Förbränningsanläggningarnas verksamhet är reglerad i miljöbalken. Varje år skickar apoteken i landet ca 850 ton läkemedel (inkl. förpackningar) till förbränning. Kanyler som lämnas till apoteket hanteras på samma sätt som överblivet läkemedel.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 11 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster