Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Läkemedel och Kanyler

Häll aldrig ut läkemedel i avloppet eller i toaletten! Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen där de påverkar levande organismer, och värsta fall hamnar i vårt dricksvatten.

För att undvika att läkemedel hamnar i kretsloppet, tar därför alla apotek emot överblivna eller för gamla läkemedel. Använd gärna apotekens genomskinliga påse för att underlätta fortsatt hantering. Påsarna finns att hämta på apoteken.    

Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till en återvinningscentral eller kommunens insamling av farligt avfall.

För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till ett apotek eller till kommunens insamling av farligt avfall.

Vad händer sen?

De inlämnade läkemedlen sänds till förbränning i kommunala anläggningar i Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Förbränningsanläggningarnas verksamhet är reglerad i miljöbalken. Varje år skickar apoteken i landet ca 850 ton läkemedel (inkl. förpackningar) till förbränning. Kanyler som lämnas till apoteket hanteras på samma sätt som överblivet läkemedel.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 30 augusti 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster