Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Grovavfall

Till grovavfall räknas skrymmande brännbart avfall, som exempelvis kasserade möbler, trasiga cyklar och gamla tvättkorgar. Även gamla sportredskap, trasiga pulkor och annat ofarligt, men otympligt bråte räknas som grovavfall. Du som bor i Upplands Väsby kan alltid lämna ditt grovavfall gratis på någon av SÖRABs återvinningsstationer och på den mobila återvinningscentralen.

Vad är inte grovavfall?

Om du bygger om hemma så räknas det avfall som uppstår: bräder, kakel, betong och liknande, som bygg- och rivningsavfall - inte grovavfall. Klicka på Byggavfall i vänsterspalten för att läsa mer om hur du gör dig av med det

Till grovavfall räknas inte heller trädgårdsavfall, elavfall, förpackningar, matavfall eller brännbara hushållssopor som ryms i din vanliga soptunna. Vill du bli av med något av dessa klickar du på det avfallsslaget i menyn till vänster.

Enbostadshus

För dig som bor i enbostashus finns en tilläggstjänst till ditt avfallsabonnemang där du kan få grovavfall hämtat från din bostad två gånger om året: En gång på hösten och en gång på våren. Det kostar 300 kr/år (2017).

Flerbostadshus

Du som bor i flerbostadshus har möjlighet att lämna ditt grovavfall på SÖRABs återvinningscentraler och mobila återvinningscentralen. Vissa föreningar och hyresvärdar erbjuder också möjlighet att lämna grovavfall i soprummet eller i container ett par gånger om året. Kontakta din förening eller hyresvärd för att få reda på vad som gäller hos dig.

Representerar du en bostadsrättsförening eller fastighetsägare och vill erbjuda de boende fastighetsnära insamling av grovavfall eller hyra tillfälliga containrar till storstädningar och rensningar kontaktar du Väsby Direkt.

Fritidshus

Har du ett fritidshus i kommunen kan du förutom att lämna ditt grovavfall på återvinningscentralerna beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. Kontakta Väsby Direkt.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 28 april 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster