Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Boenden för personer med psykisk ohälsa

Bostad med särskild service enligt SoL

Insatsen beviljas om du har omfattande behov av stödinsatser dygnet runt, och under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses med boendestöd i den egna bostaden.

Försöksboende

Försöksboende är en lägenhet som du hyr i andra hand och ditt behov av stöd får du genom boendestödet. För att kunna få ett försöksboende ska du ha ett omfattande hjälpbehov och alla möjligheter till egen bostad ska vara uttömda.

Hem för vård eller boende, HVB

HVB är en verksamhet som ger omvårdnad och stöd utanför ditt eget boende när det inte fungerar med insatser på hemmaplan. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter ditt individuella behov och förutsättning, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under en begränsad tid.

Placering av verksamheten

På kartan nedan finns Väsbys särskilda boende för personer med psykisk ohälsa. Du kan maximera kartan och genom att klicka på markeringarna följa länkarna till verksamheternas hemsidor för ytterligare information om deras inriktningar, mål samt kontaktuppgifter.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 14 december 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster