Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna

 • komma in i och ut ur bostaden
 • förflytta dig inom bostaden
 • laga mat
 • sköta din hygien

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
 • du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning
 • du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning
 • du ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun eller har vistats en längre tid i kommunen

Bidraget är avsett för personer med alla typer av bestående funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt måste fastighetsägaren godkänna ombyggnaden. Detsamma gäller även bostadsrätt. Normalt krävs att du har förstahandskontrakt.

Anpassning som har samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård kan också stödjas med bostadsanpassningsbidrag.

Begränsningar i bidraget

 • när du byter bostad kan du bara få bidrag till kostnadskrävande åtgärder  om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden
 • du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden
 • du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösöre
 • bidrag lämnas inte till anpassning av fritidshus


Exempel på vanliga bostadsanpassningar:  

 • ta bort trösklar
 • ordna en duschplats istället för badkar
 • bredda dörrar
 • installera automatiska dörröppnare och specialhissar
 • ändra höjder av köksskåp och arbetsbänkar
 • förstärka fast belysning i kök och badrum
 • sätta upp räcken och ledstänger
 • montera trall på balkongen
 • montera ramper
 • hårdgöring av gångvägar


Återställningsbidrag

Återställningsbidrag för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan under vissa förutsättningar beviljas till fastighetsägare av hyres- och bostadsrättshus.

Upplands Väsby kommun tar dock tacksamt tillbaka vissa beviljade anpassningsåtgärder även från enskilda personer, under förutsättning att kommunen bedömer att dessa kan återanvändas.

Ansökan

Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning och de problem den medför i din bostad. I vissa fall kan det också behövas ritningar och godkännande från bygglovsavdelning.

Intyg behövs inte när du söker bidrag för trall, tröskelborttagning och stödhandtag.

Ansökningsblankett hittar du nedan:

Ansökningsblankett för bostadsanpassningPDF

Så arbetar vi

Efter att du skickat in din ansökan kommer den att registreras och fördelas till en handläggare. Handläggaren utreder behovet utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). Se mer information hos Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett beslut fattas och meddelas till dig skriftligt och/eller muntligt. Vid avslag har du rätt att överklaga beslutet.

För mer information kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning via Väsby Direkt

Sidansvarig: Helena Löfqvist
Senast uppdaterad 14 december 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster