Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Eldning av trädgårdsavfall och ris

Enligt kommunens avfallsföreskrifter är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom planlagt område. Eldning av torra grenar, ris och kvistar får dock ske vid valborgsmässoeldar efter medgivande från lokala brandmyndigheten.

  • Vid förbränning av organiskt material bildas sot, tjära, bensen, polyaromatiska kolväten mm. Dessa ämnen smutsar ner, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Många bostäder har fläktstyrd ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inomhusluften.
  • Många ringer till miljö- och hälsoskyddskontoret och klagar över störningar från eldning i trädgårdar. Alla bör kunna vistas såväl ute som inne utan att må dåligt av sina grannars eldning.

Tyvärr hamnar allt mer ris och trädgårdsavfall i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall som kan vara skadligt för både människor och djur.

  • Luften förorenas av stoft och gifter som lätt utlöser allergier och ger besvärande rök och lukt för grannar
  • Skador uppstår på mark, vegetation och berghällar
  • Maskar och mikroorganismer i marken dör
  • Det nyttiga och näringsrika kompostmaterialet går till spillo

På SÖRABs återvinningscentral i Smedby kan man lämna ris och grenar utan extra kostnad. Öppettider, se SÖRABs hemsida, www.sorab.selänk till annan webbplats


Sidansvarig: David Lundqvist
Senast uppdaterad 27 april 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster