Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

När behövs bygglov?

Bygglov krävs om du ska:

1. Uppföra en byggnad eller anläggning
2. Göra en tillbyggnad på en befintlig byggnad eller anläggning.
3. Väsentligt ändra en byggnads användning, t ex ändra en bostad till kontor
4. Uppföra murar eller plank.
5. Anlägga parkering
6. Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar
7. Ställa husvagnar, containrar eller tält en längre tid

Detta är endast ett urval av åtgärder som kräver bygglov. Om du är osäker på om just ditt projekt kräver bygglov så är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på tel 08-590 970 00 eller via denna länköppnas i nytt fönster.

Inom detaljplanerat¹ område krävs även bygglov för att:

Ändra fasadmaterial, ändra fasadfärg, byta taktmaterial, eller uppföra andra ändringar som påverkar byggnadens utseende väsentligt, t.ex. byta ett fönster eller uppföra takkupa .

¹ Centrala delar av Upplands Väsby och en del av områdena utanför tätorten.
  Aktuella detaljplaner hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Att tänka på:

När du bygger nytt ska du, som fastighetsägare lämna en ansökan till miljö- och hälsoskyddskontoret som gör en bedömning om din aktuella avloppslösning kan godkännas eller inte. Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg. Byggnadsnämndens uppgift i Upplands Väsby är att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Om du är osäker på om just ditt projekt kräver bygglov så kan du kontakta och ställa frågor till Väsby Direktöppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 09 november 2016

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster