Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Blanketter och informationsblad

Blanketter

Lov

Anmälan

Komplementbostadshus/komplementbyggnad max 25kvm, tillbyggnad av huvudbyggnad max 15kvm, inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus och tillbyggnad av högst två takkupor samt andra anmälningspliktiga åtgärder.

Övrigt

Exempel på kontrollplan

Informationsblad

Exempelritningar

Exempelritningar för nybyggnad av plank
Exempelritningar för nybyggnad av garage

Tillgänglighet

Boverket

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 12 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster