Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kungörelser/Nätutställning/Yttrande


När byggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökande, fastighetsägare och eventuella personer som lämnat synpunkter. Information skickas även i brev till kända sakägare.
Om det rör sig om ett stort antal personer som ska få information kungörs det även via kommunens hemsida.
Dessutom ska beslutet också kungöras i Post- och Inrikes tidningar.


För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars hemsida följer här en guide hur du hittar rätt.

  • Gå in på hemsidan www.poit.selänk till annan webbplats
  • Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster
  • Välj avancerad sökning
  • Välj tidsperiod
  • Under namn/uppgiftslämnare skriv "Upplands Väsby kommun"
  • Tryck på sök

Du får nu fram alla bygglov som blivit beviljade i Upplands Väsby Kommun.


Begäran om yttrande för sakägare

Ansökan om bygglov för nybyggnad av upplag för återvinningsbehållare inom planerad återvinningsstation på fastigheten Hammarby-Smedby 2:2 har inkommit till byggnadsnämnden.


Nedan finner du tillhörande handlingar.

Hammarby-Smedby 2:2


Yttranden lämnas skriftligen, senast 2017-03-06 till Kontoret för samhällsbyggnad. Svara gärna via mejl till bygglov@upplandsvasby.se alternativt till adressen nedan. Var vänlig hänvisa till diarienummer BN/2016:537 och varför ni har erinran mot förslaget. Hör vi inte av er så förutsätter vi att ni inte har något att erinra i ärendet. Vid eventuella frågor var vänlig kontakta undertecknad.Information om detta kan du också få via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00 eller i receptionen på Dragonvägen 86.

 

Busskur
Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 28 februari 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster