Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

LSS gruppbostad på Baldersvägen - detta händer på bygget veckorna 24-27

Kommunen uppför en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta händer på bygget vecka 24-27
Arbeten med pålning beräknas pågå mitten av vecka 24 till mitten av vecka 26. Du som är närboende kan komma att uppleva ett relativt kontinuerligt och lågmält borrande ljud under arbetstid under aktuell period.

Markentreprenör påbörjar igenläggning av avloppsrör och annan media i grunden. Parallellt med grundläggning av hus så pågår under denna period även finplanering på baksidan av fastighet med stenläggningar samt montering av L-stöd mot fastighet i väster. Dessa arbeten bedöms pågå till och med vecka 27.

För berörda och närboende kommer detta innebära att det även fortsättningsvis under innevarande period kommer att ske ett par leveranser med lastbil per dag till och från arbetsplatsen samt att det kommer ske en hel del interntransporter med hjullastare mellan upplagsplats vid fotbollsplan samt byggnation.

Kontaktperson hos Noccon AB är:
Christian Segolsson
e-post: christian.segolsson@noccon.se

Sundell arkitekter

Sidansvarig: Torgny Fredling
Senast uppdaterad 28 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster