Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

LSS gruppbostad på Baldersvägen - detta händer på bygget veckorna 28-32

Kommunen uppför en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta händer på bygget vecka 28-32
Under vecka 28 kommer arbeten med grund och avsingling att färdigställas. Parallellt så pågår det även under denna vecka lite finplanering av gård på baksida av hus med stenbeläggning.

Vecka 29 kommer byggarbetsplatsen att hålla stängt för att sedan under vecka 30 påbörja betongarbeten med läggning av cellplast, ihopsättning av form. Detta arbete bedöms pågå under hela perioden, vecka 30 till 31.

För berörda och närboende kommer detta innebära att det även fortsättningsvis under innevarande period kommer att ske ett par leveranser med lastbil per dag till och från arbetsplatsen samt att det kommer ske en hel del interntransporter med hjullastare mellan upplagsplats vid fotbollsplan samt byggnation.

Kontaktperson hos Noccon AB är:
Christian Segolsson
e-post: christian.segolsson@noccon.se

Sundell arkitekter

Sidansvarig: Torgny Fredling
Senast uppdaterad 28 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster