Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

LSS gruppbostad på Baldersvägen - detta händer på bygget veckorna 33-35

Kommunen uppför en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta händer på bygget vecka 33-35
Under vecka 33 till 35 kommer betongarbeten och armeringsarbeten pågå. Första gjutningen är planerat under vecka 34. Totalt är tre gjuttillfällen inplanerade för färdigställande av husgrund i veckorna 34 och 35. Parallellt pågår under denna period finplanering av gård på baksida av hus med stenbeläggning och uppfyllning av jord.

För berörda och närboende kommer detta innebära att under innevarande period kommer ett par leveranser med lastbil per dag till och från arbetsplatsen samt att det vid gjuttillfällena kommer stå en betongpump ute på Baldersvägen. Trottoaren kommer hållas fri så passage till skogen är möjlig på ett säkert sätt. Fortsättningsvis kan det även ske en del intern-transporter med hjullastare mellan upplagsplats vid fotbollsplan samt byggnation.

Kontaktperson hos Noccon AB är:
Christian Segolsson
e-post: christian.segolsson@noccon.se

Sidansvarig: Torgny Fredling
Senast uppdaterad 28 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster