Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

LSS gruppbostad på Baldersvägen - detta händer på bygget veckorna 36-38

Kommunen uppför en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta händer på bygget vecka 36-38
Under vecka 36 kommer betongarbeten och armeringsarbeten att pågå samt färdigställas. Under slutet av vecka 36 återetablerar markentreprenör för att fortsätta finplaneringsarbeten runt den nya byggnaden och på baksidan. Under veckorna 37 och 38 kommer det att pågå helgarbete med stenläggning runt huset innan fasadställning reses. Vecka 37 kommer stomarbeten påbörjas med spikande av ytterväggar och montage av limträstomme.

För berörda och närboende kommer detta innebära att under innevarande period kommer det att ske ett par leveranser med lastbil per dag till och från arbetsplatsen som lossar på Baldersvägen, dock så kommer trottoaren att hållas fri så att passage till skogen är möjlig på ett säkert sätt. Fortsättningsvis kan det även ske en del interntransporter med hjullastare mellan upplagsplats vid fotbollsplan samt byggnation.

Kontaktperson hos Noccon AB är:
Christian Segolsson
e-post: christian.segolsson@noccon.se

Sidansvarig: Torgny Fredling
Senast uppdaterad 28 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster