Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

LSS gruppbostad på Baldersvägen - detta händer på bygget veckorna 45-46

Kommunen uppför en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Plåtentreprenören och muraren utför sina jobb de närmsta veckorna. Fönstermontage och kompletteringar av yttervägg och tak invändigt påbörjas. Ventilation är igång inne i huset och strax börjar även elektrikern med kanalisation i väggar.

Kontaktperson hos Noccon AB:
Jonas Andersson
E-post: jonas.andersson@noccon.se

Sidansvarig: Torgny Fredling
Senast uppdaterad 08 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster