Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

LSS gruppbostad på Baldersvägen - detta händer på bygget veckorna 12-13

Kommunen uppför en gruppbostad med sex bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen för målgruppen inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta händer på bygget vecka 12-13
Nu närmar vi oss besiktning. De närmsta veckorna handlar om att knyta ihop säcken. Vi kompletterar med de sista delarna invändigt och färdigställer marken på framsidan av fastigheten.

Närmaste veckorna handlar även till stor del om att sammanställa egenprovningar, genomföra samordnade provningar samt att sammanställa dokumentation.

Kontaktperson hos Noccon AB:
Jonas Andersson
E-post: jonas.andersson@noccon.se

Sidansvarig: Torgny Fredling
Senast uppdaterad 20 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster