Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Planerade arbeten under våren inom Östra Frestaby

Utbyggnad av den kommunala infrastrukturen (gata, park, vatten och avlopp, belysning samt övriga ledningar) pågår och sker huvudsakligen i två etapper. Etappindelningen anger var de huvudsakliga arbetena sker.

I Etapp 1 pågår finplanering av gatorna samt färdigställande av konstgräsplanen, torget och parkerna.

I Etapp 2 har VA-läggningen precis avslutats och entreprenaden har gått in i skedet med dragning av el och fiberkabel i gatorna vilket kommer att efterföljas av uppbyggnad av gatorna.”

Sidansvarig: Sara Agduhr Eronen
Senast uppdaterad 18 mars 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster