Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förrättningskarta/Tomtkarta

Kartan visar resultatet av en lantmäteriförrättning och kan bland annat visa de gränser, ledningsrätter, servitut mm som tillkommit, förändrats eller utgått.
Exempel på förrättningskarta
Förrättningskartan tillsammans med beskrivning och protokoll utgör ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras hos Lantmäteriet.

 
Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor, kontakta Lantmäteriets kundcenter. Se under relaterad information till höger.

Sidansvarig: Petra Lundqvist
Senast uppdaterad 11 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster