Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Magnetfält

Runt kraftledningar och transformatorstationer, men även runt elledningar och elektriska apparater uppstår elektriska och magnetiska fält.

Fältstyrkan är beroende på spänning och strömstyrka. Fältets utbredning avtar snabbt med avståndet. Elektriska fält avskärmas lätt, medan magnetfält går igenom byggnadsmaterial med mera.

Eventuella hälsorisker på grund av magnetfält har diskuterats under många år. Det finns för närvarande inga gränsvärden för magnetfält från kraftledningar i befintlig miljö. Vid samhällsplanering och byggande rekommenderar statliga myndigheter en försiktighet med magnetfält som avviker från vad som kan anses vara normalt. Kommunen har som planeringsmål i kommunplanen angivit att när det byggs nya bostäder och andra lokaler där människor stadigvarande vistas ska magnetfältet inte överstiga 0,2 µT (mikrotesla).
 
Ledningsägaren kan ge mer information om magnetfältet från en kraftledning. De stora ledningarna ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall. Trafikverket har en ledning för kraftförsörjning till järnvägen. Själva järnvägen avger magnetfält till omgivningen, men styrkan är som störst när tåg passerar.

Sidansvarig: Caroline Erhardt
Senast uppdaterad 02 oktober 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster