Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ny tillsynstaxa för miljönämndens verksamhet

Miljökontoret har sedan den 1 januari 2017 en ny taxa för sin tillsyn.  Den nya timtaxan är nu 1 127 kronor per timme.

Miljökontorets arbetsområden innefattar tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. När du har ett ärende till miljökontoret, till exempel anmälan av bergvärme, avloppsansökan eller registrering av ett nytt café, tar kontoret ut en avgift för hanteringskostnaderna.

För dig som redan är verksamhetsutövare i kommunen innebär den nya taxan att din årliga avgift förändras. Miljökontoret kommer skicka ut ett informationsbrev till dig om detta i samband med den årliga faktureringen.

Det är kommunfullmäktige (KF) i Upplands Väsby kommun som har fattat beslut om att införa en ny taxa för miljönämndens verksamhet.

Sidansvarig: Anna von Axelson
Senast uppdaterad 01 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster