Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Parker och grönområden

Mål

Målet med vår verksamhet är att:
1. skapa attraktiva utemiljöer för rekreation och upplevelser av skilda slag.
2.bevara och utveckla Upplands Väsbys unika kulturarv.
3. skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i kommunen.

Samverkan

Genom samverkansprojekt med kommuninvånare skapas delaktighet och förståelse för närmiljön.

Sidansvarig: Nils Odén
Senast uppdaterad 10 juli 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster