Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Tillstånd och regler

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen med ytterligare bestämmelser som ska hjälpa till att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och hindra att människors hälsa eller egendom kommer till skada.

Meningen är att människor ska kunna röra sig fritt på offentliga platser utan att drabbas av hinder eller störningar.

Det är polisen som övervakar att föreskrifterna efterlevs. Den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

Sidansvarig: Nils Odén
Senast uppdaterad 30 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster