• Nyheter
 • Byggare
  • Byggare
  • AB Väsbyhem
  • ALM Equity
  • Brabo
  • HSB
  • JM AB
  • Junior Living
  • Riksbyggen Bonum
  • Riksbyggen StegEtt
  • Savana Invest AB
  • Seniorgården AB
  • SHH Bostad
  • Silver Life & Skanska
  • Stena Fastigheter AB
  • TB Bostad
  • UniverCity
 • Om Fyrklövern
  • Om Fyrklövern
  • Ekosystemtjänster
  • Parken
  • Poängsystemet
  • Pressklipp
  • Väsby Labs
 • Frågor och svar

Fyrklövern – den moderna småstaden

"Fyrklövern handlar om att omvandla och utveckla de befintliga 70-talskvarteren omkring Väsby Centrum till moderna, täta stadsmiljöer, inklusive de tio välkända blå höghusen."Alarik Von Hofsten, projektansvarig

Fyrklövern – den moderna småstaden

I Fyrklövern bygger vi den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Fyrklövern – den moderna småstaden

Stadsbilden kompletteras med en ny park, mötesplatser, odlingar, grönområden, torg och kulturaktiviteter som skapar en mer levande småstad.

Senaste nytt

 • Tillfällig stängning av vatten för boende på Stallgatan, 27 april 24 april 2017 Vattnet till din fastighet kommer att stängas av under torsdagen den 27/4 kl. 23:00. Det beräknas släppas på igen 28/4 kl. 05:00. Obs. att vattnet kan komma att släppas på tidigare!
  Läs mer
 • Säljstart för TB Bostads stadsradhus på Blå gatan (nuvarande Djäknestigen)! 10 april 2017 TB Bostad säljstartar sina 13 stadsradhus i april/maj. Preliminär inflyttning beräknas våren 2019.
  Läs mer
 • Ställ dina frågor på öppet hus 20 april! 10 april 2017 Torsdag 20 april har projektkontoret öppet kl.18.00-20.00 för dig som är nyfiken på Fyrklövern och vill ställa frågor till oss som arbetar med byggprojektet.
  Läs mer
 • Arbeten som påbörjas vecka 15 och 16 10 april 2017 Kort om vilka arbeten som påbörjas de närmsta veckorna.
  Läs mer
 • Det här händer just nu 06 april 2017 Arbete pågår på flera olika platser inom Fyrklövern.
  Läs mer
 • Nu påbörjas bygget av Västra Vilunda 06 april 2017 I januari i år vann detaljplanen för Västra Vilunda laga kraft. Detta innebär att vi nu kan påbörja byggandet av de ca 400 bostäder och de 1000 kvadratmeter verksamhetsyta som detaljplanen omfattar.
  Läs mer
 • Säljstart för Riksbyggens StegEtt-lägenheter på Dragonvägen! 06 april 2017 Riksbyggen räknar med att påbörja bygget av Brf Ljuspunkten under augusti i år. Säljstart för de 95 planerade lägenheterna på Dragonvägen sker nu under våren.
  Läs mer
 • Ställ frågor om Fyrklövern! 16 januari 2017 Vi kommer fortsätta även under våren att ha öppet hus för den som vill ställa frågor om byggprojektet.
  Läs mer
 • Avstängningar i vecka 4 16 januari 2017 I slutet på vecka 4 kommer vi att gräva och schakta för VA-arbeten vid Mälarvägen och Vilundavägen.
  Läs mer
 • Området runt parken instängslat 16 januari 2017 Arbetet med att bygga Fyrklövern fortskrider. Nu har vi kommit så långt så att vi har börjat stängsla in det område där vi ska bygga Blå parken, efter det börjar vi med markarbetena.
  Läs mer

Jag vill bo i Fyrklövern

Fyrklövern kommer att ha ett brett utbud av bostäder för såväl ungdomar som barnfamiljer och seniorer. De flesta byggherrar tar redan nu emot icke bindande intresseanmälningar på sina respektive webbplatser. Försäljning och uthyrning av bostäder börjar successivt i den takt som byggherrarna själva bestämmer.

Först ut med att teckna avtal med nya boende är Riksbyggen StegEtt på Dragonvägen som började sälja i april 2017. Fler byggherrar följer efter under året.  De första bostäderna börjar byggas i augusti 2017 och därefter följer byggstarter under resten av året och hela 2018. Generellt brukar man räkna med att det tar 12-18 månader från byggstart till att det går att flytta in.

För mer information om säljstart, uthyrningsvillkor, byggstart och inflyttning behöver du kontakta de byggherrar som intresserar dig direkt.


Fördelning av bostäder
     
Upplåtelseform Antal  
Hyresrätter 561  
Bostadsrätter 1007  
Egna hem 0  
Vårdboende 54  
Summa (exkl. vård) 1568  
     
Målgrupp Antal  
Student/ungdom 282  
Mitt-i-livet 1065  
Senior 221  
Vårdboende 54  
Summa (exkl. vård) 1568  
     

För dig som bor nära Fyrklövern

För dig som bor i närheten eller för dig som ofta besöker Väsby Centrum kommer utvecklingen av Fyrklövern ha stor betydelse. Mycket av det som skapas kommer alla att ha glädje av, inte bara de som bor i de nya husen. En ny fräsch park skapas, nya serviceinrättningar, caféer och småbutiker kommer öppna, nya trygga promenadstråk kommer skapas med mera.

Vi ska bygga i Fyrklövern

Ambitionen med Fyrklövern är att skapa boende för alla med en mångfald av byggherrar som alla har sina idéer om hur området ska utvecklas. I dagsläget har inte mindre 16 företag valt att ansluta sig till projektet, nedan hittar du korta beskrivningar av deras projekt.

Nuvarande byggherrar

AB VÄSBYHEM

Väsbyhem bidrar till utvecklingen av Fyrklövern genom omfattande renovering och modernisering av befintliga hyreshus på Dragonvägen 2–20. Väsbyhem avser även bygga omkring 85 hyreslägenheter varav ungefär 70 kommer bli lägenheter lämpade för studenter eller som förstaboende för ungdomar. Den tilltänkta platsen ligger i hörnet Husarvägen – Drabantvägen.

ALM EQUITY

ALM Equity har tecknat ett avtal om att bygga bostäder i centrala Upplands Väsby. Avtalet omfattar 5000 kvm BTA och bidrar till en ny och spännande stadskärna.

BRABO AB STOCKHOLM

BRABO Stockholm AB ska bygga utefter Dragonvägens västra sida med bara ett par minuters gångväg till Väsby Centrum. Målet är över 100 bostäder.

HSB

HSB kommer bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter. HSB ska bidra med innovativa och moderna lösningar som stämmer väl med idén för Fyrklövern. Bostäderna ska byggas för en bred grupp bostadsköpare, med inriktning på yteffektiva lägenheter med bra planlösningar.

JM AB

JM AB kommer att bygga bostadsrätter mitt i Fyrklövern, nära södra entrén till Väsby Centrum och granne med den nya parken.

JUNIOR LIVING

Med modern och snabbfotad produktionsteknik kommer Junior Living bygga lägenheter riktade mot dem som ska köpa sin första bostad.

RIKSBYGGEN – BONUM

Riksbyggen utvecklar och bygger bostadsrätter med ett tjänstepaket för seniorer för att skapa ett enkelt och bekymmerslöst boende.

RIKSBYGGEN – STEGETT

Ett boendekoncept riktat speciellt till unga som ska köpa sin första bostad. Här erbjuds 95 lägenheter i form av allt från kvadratsmarta 1:or på 27 kvm till rymliga 2:or på 64,5 kvm.

SAVANA INVEST AB

Savana har under många år utvecklat och byggt vindsvåningar och lägenheter specialdesignade direkt för kunden. Nu tar man de bästa lösningarna till en bredare allmänhet och rymliga hyresrätter i ett mycket attraktivt läge bara några meter från Väsby Centrum.


SENIORGÅRDEN AB

Seniorgården bygger vackra och funktionella bostäder för alla över femtiofem år. Moderna, välplanerade bostadsrätter där det är enkelt att trivas. I Seniorgårdens erbjudande ingår gästrum, gemensamt vardagsrum med möjlighet till ett rikt socialt liv samt tillgång till Boförmåner – tjänster för en bekvämare vardag.

SHH BOSTAD

SHH BOSTAD kommer att bygga utefter Djäknestigen i Väsby Centrum. Målet är ca 18 stadsradhus som kommer att upplåtas som bostadsrätter. Radhusen kommer att ha en boarea på ca 108 - 140 kvm fördelat på 2 eller 3 våningar.

SILVER LIFE & SKANSKA 

För Silver Lifes räkning uppför Skanska c:a 100 seniorbostäder och ett vårdboende med 54 platser, samt publika lokaler i bottenplanet. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Centrums södra en­tré. Silver Life erbjuder ett nyutvecklat modernt livsboendekoncept med en lång rad av service- och omsorgstjänster riktade mot seniorer. Bostäderna kommer att upplåtas som både bostadsrätt och hyresrätt.

STENA FASTIGHETER

Stena Fastigheter utökar sitt bostadsbestånd i centrum med cirka 300 nya hyresrätter och 100 bostadsrätter. Huvuddelen av bostäderna kommer ligga utefter Mälarvägens södra sida och bidrar därmed till vägens gradvisa omvandling till stadsgata. Stor vikt läggs vid att skapa nya trivsamma utemiljöer för både nya och befintliga boende i.

TB BOSTAD

TB Bostad planerar att bygga ett flerfamiljshus med 37 lägenheter samt moderna och energisnåla stadsradhus. Visionen är att vara med och göra Väsbys nya stadsdel till en plats som passar för livets alla faser.

UNIVERCITY

UniverCity bygger 106 bostadsrätter anpassade för en ung livsstil med gemensamma sociala ytor i dels en grönskande innergård och dels en generös takterrass i söderläge med ett inglasat orangeri att vistas i även kalla dagar och kvällstid.

Jag vill ha lokaler i Fyrklövern

Fyrklövern är i första hand ett område med bostäder och inte stora kontor eller stora butikslokaler.  Väsby Centrum med sitt stora butiksutbud ligger ju för övrigt granne med Fyrklövern. 

Samtidigt vill vi ha ett så levande gatuliv som möjligt i själva Fyrklövern. Därför kommer de flesta bostadshus att också ha lokaler i bottenplanet. Exempel på nyttjare av lokalerna kan vara t.ex. servicetjänster, hälsovård, träning, matställen, lokaler för föreningar småföretagarkontor mm. Även två förskolor kommer inrymmas här.

Om du söker lokal och vill etablera dig i Fyrklövern är du välkommen att kontakta Fyrklöverns projektansvariga Alarik von Hofsten, så kan han sätta dig i förbindelse med lämpliga byggherrar.