Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunala och enskilda arkiv

Kommunala arkiv

I kommunarkivet förvaras de tre före detta kommunernas, Ed, Fresta, och Hammarby arkiv från 1862 — 1952 och Upplands Väsby kommuns handlingar från och med 1950. Från tiden före 1860 finns sockenmagasinsräkenskaper och handlingar från Fresta och Hammarby skola (Lindhems skola).

Några exempel på kommunala handlingar:

 • Protokoll från nämnder och styrelser med bilagor
 • Byggnadslov fram till 1970-talet senare är mikrofilmat
 • Stads- och byggnadsplaner från 1910 och framåt
 • Kartor
 • Familjerättsärenden med mera.
 • Betyg och klasslistor från folkskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Betyg

Om du vill ha en kopia på ditt slutbetyg kontakta i första hand den skola du gått på. För slutbetyg från Vilunda gymnasiet kontakta kommunarkivet.  Om det gäller betyg från Komvux (Vuxenutbildningen) kontakta Kundvalskontoret på telefon 08 590 970 42.
 
Om du behöver kontakta kommunarkivet kan du göra det genom att mejla kommunarkivet@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00.

 De uppgifter som kommunen behöver för att kunna hitta ditt betyg är: skolans namn, ditt namn, personnummer, klass och vilket år du slutade skolan.

Enskilda arkiv

I kommunarkivet förvaras också handlingar från företag och folkrörelser från slutet av 1800-talet.

Några exempel på företagsarkiv:

 • AB W Dan Bergmans (WEDA) arkiv. Företaget introducerade lättmetall i Sverige. Innehåller Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll.
 • Optimus arkivet — innehåller bland annat räkenskaper från 1899 och framåt, trycksaker och föremål.
 • Wäsby verkstäders arkiv 1903- med handlingar från olika företag som varit verksamma i kvarteret Messingen.

Några exempel på folkrörelsearkiv

 • Missionsförsamlingen 1895 -
 • Föreningen Tiokampen 1961 -
 • Orienteringsklubben 1944 -
 • ABF Väsby 1929 - 1969
 • Friskis och Svettis 1983 -

Om du vill lämna föreningshandlingar eller andra enskilda arkiv till kommunarkivet så kan du läsa om rutinen för leveranser av enskilda arkiv till kommunarkivet

Sidansvarig: Mikael Bonnevier
Senast uppdaterad 09 mars 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster