Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Teknik- och fastighetsutskottet

Teknik- och fastighetsutskottet, TFU, har till uppgift att ansvara för:
 • Drift och underhåll av gator, vägar, park och natur
 • Investeringar i gator, vägar och parker
 • Projektering av bygghandlingar och upphandling av nyanläggning av gator, vägar,park och natur
 • Kommunens uppgifter vad avser vatten —och avloppsverksamhet
 • Investeringar i kommunens vatten- och avloppssystem
 • Kommunens uppgifter vad avser renhållningavfallshantering)
 • Drift och underhåll av kommunens fastigheter
 • Investering i fastigheter
 • Utarbetande av lokalförsörjningsplan utifrån de strategier och ledningsdirektiv kommunstyrelsen beslutat om i egenskap av fastighetsägare
 • Uthyrning av lokaler till kommunalt finansierad verksamhet (undantag: uthyrning till föreningar vilket kultur- och fritidsnämnden ansvarar för)
 • Inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi
 • Uthyrning av övriga lokaler och bostäder som kommunen äger
 • Operativt säkerhetsarbete med avseende på att kommunens fastigheter och lokaler. Hantera all form av yttre skadegörelse på fastigheter, skyltar, broar, viadukter etc.
 • Kommunens uppgifter inom trafiksäkerhet
 • Kommunens uppgifter vad avser lokala trafikföreskrifter
 • Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser om skyltar enligt 5 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 16 januari 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster