Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan innovationspris 2017

Ansökan till innovationspriserna skickas in löpande under året. Flera priser kan komma att delas ut. Varje innovation som vinner erhåller 30 000 kronor som kan användas i verksamhetens förbättringsarbete t.ex. kompetensutveckling eller studieresor.

Alla kommunalt finansierade utförare är välkomna att sansöka om innovationspriset. Förslag inkomna senast den 30 september deltar i 2017 års innovationsprisutdelning. Belöningen kan ges till en enskild medarbetare, chef eller delar av organisationen.

Priset delas ut i samband med utdelningen av kommunens kvalitetsutmärkelse 2017. År 2016 utsågs tre vinnare som fick 30 000 kr vardera.

Fyll i mallen Ansökan innovationspriset 2017. Beskriv vad som är själva nytänkandet, en kortare beskrivning av förslaget samt kontaktuppgifter. Det ska också finnas namn på en referensperson som kan styrka innovationen i det inskickade förslaget.

Använd bifogad mall till höger. Skicka färdigifylld ansökan så snart som möjligt till asa.berglund@upplandsvasby.se

OBS. Programmet Word måste vara igång innan ni trycker på ansökan. Om ansökan inte går att spara kan ni kopiera texten till ett nytt dokument. Detta beror på ett tekniskt fel som vi försöker att åtgärda.  

Juryn bedömer bidragen utifrån följande kriterier:

  • Hur det har kommit kund/Väsbyborna till nytta
  • Innovationen ska vara nytänkande och vara något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten eller bidragit till en hållbar utveckling
  • Spridningspotential (överförbarhet till andra verksamheter)
  • Dokumenterbara resultat

Vid frågor kontakta:
Åsa Berglund, tel. 08-590 975 49
e-post: asa.berglund@upplandsvasby.se


Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 19 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster