Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Ordförande: Ibrahim Abdallah (S)
Sekreterare: Britta Strömberg

Handlingar och protokoll
För att skydda den personliga integriteten läggs inte vissa protokoll, paragrafer eller handlingar ut på kommunens hemsida.

Kommunstyren inrättade utskottet för integration och arbetsmarknad den 4 april 2016, § 107. Utskottet hade sitt första sammanträde den 8 september 2016.

Utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Handlingar och protokoll 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp 16 februari
Folder/mapp 23 mars
Folder/mapp 20 april
Folder/mapp 8 juni
Folder/mapp 24 augusti
Folder/mapp 28 september
Folder/mapp 26 oktober
Folder/mapp 7 december

Protokoll från tidigare sammanträden

Protokoll från 2016 finns i länken i högra spalten.

Sidansvarig: Filip Olma
Senast uppdaterad 03 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster