Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Väsbys förändringsresa i fokus på seminarium

Att gå från att vara en förvaltningsstyrd kommun till att bli en kundorienterad serviceorganisation väcker intresse. På onsdagen samlades ett femtiotal representanter från olika kommuner i Messingen för att ta del av Upplands Väsbys förändringsresa.
Miljö och kvalitet
Under dagen fick deltagarna ta del av kommunens miljö- och kvalitetsarbete där bland annat kommunens miljöcertifiering ISO 14001 och fokus på hållbar utveckling uppmärksammandes.
 
IT i skolan
På Väsby Nya Gymnasium pågår ett systematiskt arbete för integrering av IT i undervisningen. Bland annat handleder kollegor varandra och elever driver en egen helpdesk där hjälp ges till andra elever. Upplands Väsby har sedan tidigare ett avtal med Microsoft för utveckling av IT i undervisning i samtliga kommunala skolor. Målet med projektet är att Upplands Väsby ska vara ett föredöme för innovativt lärande. Bland annat kommer grundskoleelever i kommunala skolor att lära sig ett nytt program som stimulerar logiskt tänkande och därmed utvecklar barns inlärning av exempelvis matematik.
 
Kunden i centrum
Seminariedagens huvudsakliga fokus låg på den förbättrade servicen till medborgarna, kommunens kunder. Kundperspektivet är ständigt i fokus i kommunens arbete. Genom åren har Upplands Väsby kommun arbetat målmedvetet för att öka tillgänglighet och möjlighet till dialog med medborgarna.  Bland annat har hemsidan gjorts om för att öka sökbarhet och tillgänglighet. På hemsidan finns också ett stort antal olika e-tjänster man som kund kan använda för att påskynda och underlätta kommunikationen och ärenden. Ett helt koncept kring medborgardialog har tagits fram och använts vid ett flertal tillfällen, nu senast i fråga om Väsby Sjöstad. Vidare har också tidningen Mitt Väsby utvecklats, fått fler sidor för publicering av nyheter och har sin egen plats på Upplands Väsbys hemsida.

För drygt ett år sedan lanserades Väsby Direkt som snabbt vunnit i popularitet. Med snabba svarstider och gott bemötande har Väsby Direkt 3 500 kundkontakter varje månad. För kunderna innebär Väsby Direkt att man aldrig behöver jaga för att få kontakt med rätt handläggare, Väsby Direkt ser till att kontakten tas på kundens villkor.

 
Intresset för förändringsresan är stort från andra kommuner och i mars genomförs ytterligare en seminariedag, då med ännu fler deltagare.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 24 februari 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster