Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Dags att ansöka till kommunens kvalitetsutmärkelse 2017

Både privata och kommunala utförare är välkomna att söka. Utmärkelsen är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbetet i Upplands Väsby kommun. Skicka ansökan senast 31 maj.

Förra årets vinnare av kvaitetsutmärkelsen var Sundsborgs förskola

Det här får ni genom att söka utmärkelsen:

  • sammanställning av ert kvalitetsarbete
  • granskning av examinatorer med bred erfarenhet och "nya ögon"  
  • återkoppling som ger er något att jobba vidare med
  • chans att vinna 10 000 kronor per anställd, maximalt 200 000 kronor för att ytterligare kvalitetsutveckla ert arbete

Ta chansen att vinna! Berätta om hur just ni gör

Tävlingen inbjuder alla verksamheter som finansieras av kommunen, både kommunala och privata. Det här är ett sätt för Väsby kommun att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete. Förutom äran får vinnaren 10 000 kr per medarbetare upp till 200 000 kr, för fortsatt arbete med kvalitetsutveckling.

Sista ansökningsdag för kvalitetsutmärkelsen är den 31 maj 2017.

Ansökningsmaterial och information om hur du ansöker till kvalitetsutmärkelsen 

Anvisningar för deltagare i Upplands Väsby kommuns kvalitetsutmärkelse 2017 (Pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högtidlig prisutdelning under vintern 2017

Vinnaren för kvalitetsutmärkelsen 2017 hyllas under festligheter och en kväll full av inspiration och mingel. I samband med prisutdelningsceremonin hålls en föreläsning inom ämnet kvalitet och verksamhetsutveckling. En sammankomst då vi uppmärksammar innovation och goda kvalitetsinsatser.

Förra årets vinnare blev Sundsborgs förskola

Förra året vann Sundsborgs förskola med motiveringen "En verksamhet som med stort engagemang från såväl medarbetare som chef skapar en mycket bra verksamhet. Verksamheten genomsyras av en stor vilja att utvecklas och bli ännu bättre vilket ger resultat. Med mycket goda resultat i kundundersökningar och ett systematiskt arbete ges varje barn goda förutsättningar för lärande och trygghet.

Kontakt

Om ni har några frågor kontakta Åsa Berglund, kommunens kvalitetsstrateg. Telefon 08-590 975 49, e-post: asa.berglund@upplandvasby.se.

Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 24 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster