Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

WorkCenter

WorkCenter vänder sig i första hand till personer som har ekonomiskt bistånd. Verksamheten erbjuder olika program i grupp samt individuell coachning.

I 2-veckorsprogrammet lägger vi fokus på att skriva snygga och gångbara ansökningshandlingar. Deltagaren får kunskap om hur arbetsmarknaden och arbetssökarprocessen fungerar. 

3-veckorsprogrammet (Rehabgruppen) är till för personer med långvarigt nedsatt psykisk- och/eller fysisk hälsa. Här är kraven lägre och vi lägger fokus på ökat välmående och att bryta isolering och utanförskap.

Efter grupprogrammet görs en individuell planering som bland annat kan innehålla praktik.

WorkCenter har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen.

WorkCenter handlägger arbetsdelen i ungdomstjänst, feriearbete för kommunens gymnasieungdomar samt personer i arbetsförmedlingens fas 2 och sysselsättningsfasen.


WorkCenter arbetar också förebyggande genom till exempel CV-genomgångar för gymnasiets avgångsklasser.

Mer information för dig som ska delta i 2-veckorsprogrammet.PDF

Mer information för dig som ska delta i 3-veckorsprogrammet (Rehabgruppen).PDFSidansvarig: Solveig Sandström
Senast uppdaterad 28 mars 2012

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter

Enhetschef:
Kirsi Poikolainen
Telefon 08-590 973 39

Arbetsmarknadscoacher:
Bülent Curku
Telefon 08-590 973 05

Danilo Espinoza
Telefon 08-590 978 23

Elsa Lundqvist
Telefon 08-590 970 56

Anita Andersson
Telefon 08-590 977 98


Besöksadress:
Anton Tamms väg 1, 194 34 Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster