Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens näringslivsråd

Syftet med rådet är dels att vara kommunens representant när kommunen möter företag och andra intressenter, t ex Upplands Väsby Promotion, UVP, Stockholm Bussiness Alliance, SBA, men också för att följa upp kommunens service i för företagen viktiga frågor.

Gruppledarna i samtliga politiska partier i kommunstyrelsen har bildat ett näringslivsråd för att markera vikten av dessa frågor. Politikernas ambition är att rådet skall vara partiöverskridande, utåtriktande och långsiktigt.

Näringslivsrådet består av:
Per-Erik Kanström (M), ordförande
Kristina Klempt (FP)
Lennart Svensson (C)
Maria Fält (KD)
Leif Berglund (S)
Lars Valtersson (MP)
Ulla Blücher (V)

Uppföljning
Rådet ska också följa upp olika mätningar, t ex servicemätningarna som genomförs av SBA, företagsklimatet som genomförs av Svenskt Näringsliv, medborgarundersökningen som genomförs av SCB, men också den utvecklingsstrategi som tagits fram gemensamt av UVPs styrelse, representanter för näringslivet, markägare, kommunen samt övriga intresseorganisationer för näringslivet.

Möten
Rådet träffas ca 3-4 ggr/år och utifrån vilka frågor som står på agendan bjuder man in olika personer, t ex etableringsrådgivare, verksamhetschefen för UVP eller andra företrädare för näringslivet, kommunens enheter eller andra som kan ha betydelse för näringslivets utrveckling i kommunen.

Sidansvarig: Anders Wink
Senast uppdaterad 05 juni 2015
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster