Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

50 ungdomar feriearbetar hos Teknik & Fastighet

227 sökande ungdomar till sammanlagt 123 platser. Så ser den bistra verkligheten ut för feriearbetssugna ungdomar i Upplands Väsby. Av de 123 platserna finns 50 stycken inom Teknik- & fastighetskontoret och 30 stycken inom Väsby Välfärd. Nu utmanar Thomas Thunblom, chef för Teknik & Fastighet, övriga kommunala verksamheter och privata företag att låta fler unga få chansen till feriejobb.
- Vi måste förmedla framtidstro. Vi måste visa i praktisk handling att vi tar ansvar för framtida generationer. Genom att erbjuda ungdomar feriejobb där de, som i Teknik & Fastighets fall, får ta ansvar för sin närmiljö, uppmuntrar vi dem att även framöver ta ansvar och vårda det de har omkring sig, säger Thomas Thunblom.
 
Thomas beskriver sin syn på ungdomar som en trappa med tre steg. Genom att anställa feriejobbande ungdomar visas i praktisk handling en tro på ungdomarna. Genom att ungdomarna jobbar får de också en lön. Denna lön gör det möjligt för ungdomarna att göra egna val. Genom att göra egna val tränas förmågan till ansvar.

Nya perspektiv
Förutom att ungdomarnas initiativkraft och ansvarsförmåga övas tillför ungdomarna ny kraft och vitalitet till de mottagande arbetsplatserna. Att arbetssätt och tankemönster ifrågasätts och utmanas leder ofta till nya, mer effektiva lösningar. Det är några av de punkter som återkommer i WorkCenters utvärdering av förra årets feriearbetarinsats.

- Just det nya perspektivet, för både ungdomar och arbetsplatser, är något som lyfts fram som mycket positivt, berättar Hanna Bäck som jobbar i enheten Vägval Vuxen där WorkCenter ingår. Feriejobben ger ungdomarna en introduktion till arbetslivet. Det finns flera exempel från förra året där ungdomar fick en fortsatt timanställning efter sommaren. För andra ungdomar innebar feriearbetet en introduktion i inte bara arbetslivet utan även i det svenska samhället. Att ungdomar som bor i olika delar av kommunen lär känna varandra är ytterligare positiva vinster med feriejobben.

 - Fler borde göra som vi på Teknik & Fastighet och ta emot feriearbetande ungdomar. Vi är 60 anställda och tar emot 50 ungdomar. Det borde fler inom kommunens verksamheter kunna göra. Jag uppmanar alla att tänka igenom frågan en gång och till och hitta plats för ytterligare en eller två ungdomar. Det är något alla borde kunna, avslutar Thomas Thunblom.

Vill du anmäla ditt intresse att anställa en feriearbetare? Anmäl platserna via http://www.upplandsvasby.se/2/naringsliv-och-arbete/arbete/feriearbete-for-ungdomar-2012.htmllänk till annan webbplats eller kontakta WorkCenters arbetsmarknadscoacher:

Bülent Curku 08-590 973 05
Johanna Part 08-590 972 56

Sidansvarig: Anders Wink
Senast uppdaterad 21 maj 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster