Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Självbetjäning

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. 

Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till Väsby Direkt.

E-tjänst

Blankett

Kommun och politik

 
Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Felanmälan kommunens fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Synpunkt Väsbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
   

Utbildning och barnomsorg

 
Barnomsorg, alla ärenden länk till annan webbplats  
Barnomsorg av särskilda skäl, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansökan BlankettPDF
Betygsblankett för vuxenutbildning, beställ Blankett länk till annan webbplats
Elevresor, ekonomiskt stöd, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett länk till annan webbplats
Drift av förskola, fritidshem och skola, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Gymnasieintagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Inackorderingstillägg, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Ledighetsansökan Blankett länk till annan webbplats
Modersmålsundervisning, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Modersmålsundervisning, säg upp Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kulturskolan, alla ärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Skolskjuts för grundskoleelever, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Tilläggsbidrag för barn/elev i behov av särskilt stöd, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Val av skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Vårdnadsbidrag, ansök BlankettPDF
   

Omsorg stöd och hjälp

 
Avtal angående vårdnad, boende, umgänge, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Bistånd enligt socialtjänstlagen, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Biståndsansökan, förenklad BlankettPDF
Biståndsansökan, förenklad, anvisningar till ansökan Blankettlänk till annan webbplats
Bostadsanpassningsbidrag, ansökan Blankett PDF
Inkomstuppgift för omsorgsavgift, ej pensionär, beräkna BlankettPDF
Inkomstuppgift för omsorgsavgift, pensionär, beräkna BlankettPDF
Återtagen begäran om insatser enligt LSS, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Begäran av särskilda insatser enligt LSS, ansök BlankettPDF
LSS, fullmakt Blankettlänk till annan webbplats
Riksfärdtjänst, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Samarbetssamtal, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
   

Uppleva och göra

 
Biblioteket på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Ny förening, registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Föreningsbidrag, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Föreningsregister, sök ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Kulturstipendium 2016-2017, ansöklänk till annan webbplats  
Kulturstipendium 2016-2017, ge förslag till stipendiatlänk till annan webbplats  
Lokal, stående tider, ansöklänk till annan webbplats  
Lokala för tillfälligt arrangemang, ansöklänk till annan webbplats  
Lokal, bokalänk till annan webbplats  
Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats, ansök Blankett länk till annan webbplats
   

Bygga bo och miljö

 
Ej bygglovpliktig åtgärd, (gäller även installation eldstad) anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Eldstad/rökkanal i befintlig byggnad, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Bostäder klagomål, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Bygglov för skylt/ljusanordning, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Bygglov, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Cistern installation för brandfarlig vätska, anmäl BlankettPDF
Cistern installation, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Cistern ur bruk, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Dagvattenanläggning, anmäl BlankettPDF
Inrättande av avloppsanordning, ansök/anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF
Installationsintyg för enskild avloppsanordning BlankettPDF
Fettavskiljare uppgifter, skicka in BlankettPDF
Förhandsbesked, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Förorenade områden, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Gemensam behållare för brännbart hushållsavfall, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Grannintyg rörande byggnad/åtgärd Blankettlänk till annan webbplats
Hygienlokal, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Kompostering av organiskt hushållsavfall, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Kontrollansvarig, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Köldmedieanläggning, anmäl/ändra Blankettlänk till annan webbplats
Lägenhetsregister, flerbostadshus Blankettlänk till annan webbplats
Lägenhetsregister, småhus BlankettPDF
Matavfall gemensam behållare, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Matavfall separat insamling, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Matförgiftning, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Miljöfarlig verksamhet, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Nybyggnadskarta, beställlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF
Nyinflyttad, nytt abonnemang för vatten –avfall, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Oljeavskiljare/brunnsfilter, anmäl eller ändralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Ormhållning, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Rivningslov Blankettlänk till annan webbplats
Slamavskiljare, checklista för täthetskontroll BlankettPDF
Slutbesked/slutbevis, begär Blankettlänk till annan webbplats
Sophämtning,om ändrat sophämtningsintervall, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Strandskydd, ansök Blankett länk till annan webbplats
Vatten och avlopp om ägarbyte, ansök länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Vatten och avlopp kommunal anslutning, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Vatten och avlopp, avläsning av vattenmätare, registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Värmepump, anmäl Blankett länk till annan webbplats
   

Samhällsutveckling trafik och teknik

 
Planbesked, ansök Blankettlänk till annan webbplats
P-tillstånd för rörelsehindrad, ansök Blankettlänk till annan webbplats
   

Näringsliv och arbete

 
Autogiro, anmäl BlankettPDF
Folköl, anmälan av försäljning BlankettPDF
Jobb och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Livsmedelsanläggning, ändring eller upphörande, anmällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Livsmedelsanläggning, godkännande, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Livsmedelsanläggning, registreralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett länk till annan webbplats
Livsmedelsanläggning, underlag riskklassificiering Blankettlänk till annan webbplats
Lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen, ansök Blankett länk till annan webbplats
Lotteri enligt 17 § lotterilagen, ansök/registrera Blankett länk till annan webbplats
Lotteri, sammanställ Blankett länk till annan webbplats
Lotteri, redovisa Blankett länk till annan webbplats
Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Serveringsansvarig personal, anmäl BlankettPDF
Serveringstillstånd, komplettering av handlingar Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, meritförtecking Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, permanent, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, tillfälligt, ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, tillståndsbevis Blankettlänk till annan webbplats
Tobaksvaror försäljning, anmäl Blankettlänk till annan webbplats
Trafikanordningsplan (TA_plan) vid tillfällig avstängning, ansök Blankettlänk till annan webbplats
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 23 maj 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster