Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förorenade områden, anmälan

Har du upptäckt en förorening eller utsläpp i mark, vatten eller byggnad?
Den som upptäcker en förorening är skyldig att upplysa tillståndsmyndigheten enligt miljöbalkens 10 kapitel.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret


Tillståndsmyndighet i Upplands Väsby kommun är miljö- och hälsoskyddskontoret.  Om vi behöver mer information tar vi kontakt med dig som anmält föroreningen.

Du kan vara anonym


Om du vill vara anonym kan du kontakta oss per telefon. Sedan  kan ärendet leda till ett beslut och information om eventuell åtgärd.

Ring 112 vid akuta situationer


Vid akuta situationer är det räddningstjänsten som påbörjar arbetet, ring 112.

Så arbetar vi


Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.
 
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Handläggning och beslut


Du får ett beslut inom 32 arbetsdagar. Du kan överklaga beslutet inom 15 arbetsdagar.
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 01 oktober 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster