Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Rivningslov

Rivningslov krävs för att du ska få riva en byggnad eller delar av en byggnad. Dessutom behövs ofta en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Rivningslov krävs inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser.

Lov för rivning ska beviljas, om inte

  • rivningsförbud gäller i det aktuella området
  • det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar bevarande.

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.


Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din ansökan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.
 
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom 10 veckor efter handläggaren har bedömt att ärendet är komplett.

Du skickar din ansökan till:

Upplands Väsby kommun
Bygglov
194 80 Upplands Väsby

Det går även bra att lämna dina handlingar hos Väsby Direkt på Dragonvägen 86, inne i Väsby Centrum.

 

Har du frågor eller funderingar?

På Väsby Direkt kan du få hjälp med de allra flesta bygglovrelaterade frågor. Du når dem på tel: 08-590 970 00 eller via denna länk.länk till annan webbplats

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 23 maj 2011

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster