Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Päivä Suomelle - Finlands självständighetsdag

finsk flagga

Tiistaina, joulukuun 6. on Suomen itsenäisyyspäivä. Tänä vuonna juhlitaan maan 99. vuotta itsenäisenä valtiona.

Tänä päivänä, vuonna 1917, julistautui Suomi itsenäiseksi Venäjästä. Päivä huomioidaan Upplands Väsbyssä kaksikielisellä hartaudella Vilundan kirkossa kello 18 ja sitä seuraavassa juhlassa seurakuntakodissa.

Upplands Väsbyn kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa sitä että suomenkielisillä asukkailla on lainmukaisia kielellisiä oikeuksia. Esimerkiksi heillä on oikeus asioida kunnassa suomen kielellä ja oikeus esikoulutoimintaan ja vanhustenhuoltoon suomeksi.

Muut neljä kansallista vähemmistökieltä ovat jiddisch, romani, saame ja meänkieli.

Lue lisää: http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/finskt-forvaltningsomrade-och-nationella-minoriteter.htmlexternal link

Suomen itsenäisyyspäivän juhlistaminen

6.12 klo 18.00 kaksikielinen hartaus Vilundakirkossa, klo 18.30 juhla seurakuntakodissa. Ilmainen sisäänpääsy.
Järjestäjät: Seurakunnat Ed, Fresta ja Hammarby, Ruotsinsuomalainen koulu, Finska PRO ja Upplands Väsbyn suomiseura

8.12 Kirjailijavierailu ja keskustelutuokio suomeksi Paula Vartiaisen kanssa:
klo 10 Hedvigsgårdenilla (Vain asukkaille ja omaisille. lmainen sisäänpääsy. Tervetuloa!),
klo 13 Vilundan seurakuntakodilla (Ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa!)
Järjestäjät: Suomen kielen hallintoalue/Upplands Väsbyn kunta ja Hammarbyn seurakunta

En dag för Finland

Tisdag den 6 december är det Finlands självständighetsdag. I år firas också att landet uppnått 99 år som självständig stat!

Detta datum, år 1917 förklarade Finland sig självständigt från Ryssland. Dagen uppmärksammas i Upplands Väsby med en tvåspråkig andakt i Vilundakyrkan kl. 18.00 och efterföljande fest i församlingshemmet. 

Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde vilket bland annat betyder att de finskspråkiga medborgarna har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Till exempel har de rätt att få hjälp på finska hos kommunen samt rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.

De övriga fyra nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli.

Läs mer: http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/finskt-forvaltningsomrade-och-nationella-minoriteter.htmlexternal link

Finlands nationaldagsfirande

6/12 kl. 18.00 tvåspråkig andakt i Vilundakyrkan, kl. 18.30 fest i församlingshemmet. Fri entré.
Arr: Ed, Fresta och Hammarby församlingar, Sverigefinska skolan, Finska PRO och Upplands Väsby finska föreningen

8/12 Författarbesök och pratstund på finska med Paula Vartiainen:
kl. 10 är på Hedvigsgården (Endast för boenden och anhöriga. Fri entré. Tervetuloa!)
kl. 13 på Vilunda församlingshem  (Fri entré. Tervetuloa!)
Arr: Finskt förvaltningsområde/Upplands Väsby kommun och Hammarby församling

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 02 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbyexternal link, opens in new window