Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vilket stöd finns?

Du kan ansöka om?

  • hemtjänst
  • äldreboende
  • växelvård och korttidsboende
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm
  • matleverans

Läs mer under Relaterad information till höger

Vilket annat stöd finns för äldre och anhöriga?

I kommunen finns en anhörigkonsulent som bland annat erbjuder stöd i form av enskilda samtal och anhörigcirklar.

En demenssamordnare finns för att underlätta och samordna stödet för personer med demenssjukdom.

Kommunen samverkar med frivilliga organisationer och pensionärsföreningar vilka erbjuder olika aktiviteter för äldre och anhöriga.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 01 juli 2015
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster