Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Anhöriga och närstående

Anhörig till äldre, person med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning


Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand, beroende på ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Målet är att stödja och underlätta samt på olika vis bidra till ökad trygghet för familj och närstående.

Den du hjälper kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig. Anhörigstödet är kostnadsfritt och ges av anhörigkonsulent eller demenssamordnare. Dessa personer har sekretess och inom anhörigstödet dokumenteras inte enskilda kontakter.

Vilket stöd finns?

Anhörigcirklar

Anhöriggruppen leds av anhörigkonsulent och består av max åtta deltagare. Grupper träffas vid sex till sju tillfällen för att utbyta erfarenheter och få information. Möjlighet finns till kostnadsfri avlösning.

Enskilda stödsamtal

Du kan få enskilda kostnadsfria samtal med anhörigkonsulent.

Föreläsningar

Varje år anordnas ett antal föreläsningar i samarbete med Hammarby församling. Föreläsningarna vänder sig till intresserad allmänhet och kan exempelvis beröra ämnen som mindfulness, olika sjukdomstillstånd och tandvård Information om kommande föreläsningar lämnas på hemsidan och i lokaltidningen.

Stockholms läns landsting anordnar även olika föreläsningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hembesök

Vid behov kan du få hembesök av demenssamordnare eller anhörigkonsulent

Träffpunktsverksamhet

Efter avslutad anhörigcirkel kan de som vill fortsätta träffas på "Träffpunkten".  Träffpunkten bedrivs av ideella krafter och träffas varannan vecka. Mötena kan bestå av exempelvis intressanta gäster och programpunkter som är till nytta för dig som anhörig eller närstående.


Anhörig till personer med missbruk eller beroende


Anhöriga drabbas när någon i den närmaste omgivningen dricker och eller använder droger. Kommunen erbjuder ett anhörigprogram för att ge information om kemiskt beroende och dess påverkan.

Mer information om vilket stöd som finns hittar du här.öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Anna Öhrvik
Senast uppdaterad 23 september 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster