Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är en del av livet för både barn och vuxna. Händelser kan påverka oss på ett sätt som vi inte är beredda på eller perioder i livet kan överraska oss med symptom som vi inte känner igen. Vid sådana tillfällen kan det vara tryggt att skaffa sig mer kunskap om olika psykiska tillstånd och att också veta var man kan vända sig för att få hjälp.
Det kan hända att du som förälder känner oro för ditt barn eller din ungdom eller kanske vill du själv som ungdom veta mer.

Har du behov av akut hjälp?


Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Vänd dig hit när det är akut

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Här kan du läsa mer om olika problem eller frågor. Längre ner på sidan hittar information om var i kommunen du kan vända dig för att få hjälp.

Alkohol och drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kris i livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Brister i föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Mobbning och kränkande behandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Problem i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Dödsfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Riskbruk och missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Ekonomiska problem Sexuella övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Skilsmässalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Ilska och utbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Skolfrånvarolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Kriminalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Stresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
     
     
Alkohol och droger

Är du ung och har problem med alkohol eller droger? Är du orolig att du själv eller någon i din närhet dricker för mycket?
Du och dina anhöriga kan få kostnadsfri information, rådgivning och behandling.  Detta kan du få genom kommunens öppenvård.  För dig som är ung kan du vända dig till Mini-Maria. Läs mer här
Du kan också vända dig till kommunens beroendeenhet. Läs mer här

Brister i föräldraskap

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas.
Oftast klarar man som förälder att hjälpa och stötta sitt barn. Ibland räcker förmågan och orken inte till trots att viljan finns där. Man fastnar i tjat och konflikter och kan känna sig uppgiven. I en sådan period i livet kan det vara bra att be om hjälp. Här kan du läsa om vad du kan få för hjälp. Läs mer här.
Du kan även ställa frågor till kommunens familjeterapeuter om ditt föräldraskap. Läs mer här.
 

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig att läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi  har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska men det har oftast ingenting med intelligens att göra. Dyslexi kan vara ärftligt och är vanligare hos pojkar än hos flickor. Oftast upptäcks besvären i tidig ålder.
Som förälder kan du prata med ditt barns skola om du tror att ditt barn har svårigheter. Skolan hjälper till med de kontakter som behöver tas för en eventuell utredning av svårigheterna. Det bästa är att söka information på just den skolan där barnet går för att få rätt information om kontaktvägar. Skolan är också uppmärksam på om ditt barn har problem med att läsa och skriva. Varje skola har en plan för hur man arbetar med läs-och skrivsvårigheter.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föräldraföreningen för dyslektiska barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsfall

Socialtjänsten kan hjälpa dig och din familj vid dödsfall.  Ibland har man praktiska frågor. Då kan du vända dig till kommunens dödsboutredare Läs mer här
Ett dödsfall kan också innebära att man känner sig vilsen och i akut kris. Det kan vara svårt att veta hur man reagerar, speciellt om något oväntat och akut inträffar.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna men att man ändå tvingas att leva på ett sätt som avviker från sociala normer och vad man brukar kalla en skälig levnadsstandard.
Här kan du läsa mer om vilken hjälp man kan få från kommunen Läs mer här

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du har rätt att få stöd och service i olika situationer. Ta en kontakt med våra biståndshandläggare eller våra LSS-handläggare för mer information. Läs mer här

 

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden. I dessa lägen behövs direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet . Då kan du vända dig till kommunens enhet för utredningar av barn och ungdoms  för att få mer information.Läs mer här
Att barn, som uppvisar svårhanterliga beteenden som häftiga vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggressivitet,  behöver hjälp inser nog alla. Att förstå dessa barn och ungdomar som ofta kallas stökiga, struliga, ouppmärksamma, utmanande och krävande  är oerhört viktigt för att vuxna i deras närhet ska kunna hjälpa dem att fungera väl både hemma, i skolan och senare i vuxenlivet.  Du kan vända dig till vår öppenvård  Läs mer här för att få råd i ditt föräldraskap. Du kan också anmäla dig till kommunens föräldrautbildning.

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott ha relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.
I kommunen finns  fältare som arbetar med ungdomar. Fältarna finns på fritidsgårdar, i skolorna och ute i kommunen under kvällar och helger. Fältarna finns för att förebygga brott och våld men framför allt för att vägleda ungdomar till att göra rätt val och erbjuda dem en rik fritid med olika aktiviteter.
Här kan du läsa mer om fältarna. Läs mer här

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är en reaktion på det som har hänt.  Man behöver tid för att anpassa sig till en ny verklighet. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.
Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om den inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.
Försök att prata med någon vuxen som du har förtroende för. Du kan prata med någon på skolan eller inom socialtjänsten.
Kommunen har en mottagningstelefon inom enheten utredning barn och ungdom, där får du prata med en socialsekreterare som vet mer om vilken hjälp du kan få. Läs mer här
På ungdomsmottagningen finns kuratorer som är vana vid att prata med tonåringar. Även här kan du få någon som lyssnar på dig och som vet vilken hjälp som du kan få. Läs mer här

Mobbning och kränkande behandling

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska den som driver en skola, förskola eller fritids se till att verksamheten följer lagen och arbetar mot kränkningar på flera sätt. Om skolan får veta att ett barn eller en elev känner sig utsatt måste de agera direkt och ta reda på vad som har hänt. De måste också göra allt för att det inte ska hända igen.
Varje förskola och skola arbetar efter en plan för att undvika att någon blir utsatt. På din skola finns det en plan för hur skolan arbetar mot kränkande behandling och diskriminering. Mer information om det hittar du på din skolas hemsida.

 

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en svår tid. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.
Om man av olika anledningar inte trivs i skolan kan det vara bra att prata med någon vuxen på skolan som man litar på. På din skolas hemsida kan du läsa om hur just din skola arbetar tillsammans med kommunens skolserviceenhet, (SSE)
Om du vill läsa mer om vad SSE kan hjälpa till med kan du läsa mer här. Det kan också vara bra för dina föräldrar att veta att din skola kan ta kontakt.

På din skola ska det också finnas tillgång till skolsköterska och en skolläkare. Dem kan också vara till hjälp för att få veta vilka kontakter du kan ta.

 

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. Om man prövar någon drog tänker man inte på att det kan vara riskfyllt och kan innebära att man blir beroende. Problemen brukar komma senare. Ju längre man använder droger desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.
Du och dina anhöriga kan få kostnadsfri information, rådgivning och behandling.  Detta kan du få genom kommunens öppenvård.  För dig som är ung kan du vända dig till Mini-Maria Läs mer här
Du kan också vända dig till kommunens beroendeenhet Läs mer här

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Har du varit utsatt för misshandel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp?
Du kan vända dig till mottagningen i utredningsenheten för barn och ungdom och få prata med en socialsekreterare. Här hittar du telefonnummer. Läs mer här

Skilsmässa

Om dina föräldrar vill separera eller skiljas finns det stöd och hjälp att få. Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.
Hur det känns när ens förälder skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrar skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.
Dina föräldrar kan ta kontakt med kommunens familjerätt. Läs mer här
eller familjerådgivning Läs mer här

Skolfrånvaro

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra men ibland handlar det om andra saker. Skolfrånvaro är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på signaler som kan tyda på att tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.
Det bästa kan vara att vända sig till någon vuxen som man litar på.
Du kan också hitta information om var du kan vända dig på din skolas hemsida. Till skolan finns både en skolsköterska och en skoldoktor knutna även om de inte finns på skolan varje dag.

 

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som kan vara bra när man behöver göra något snabbt eller när man har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom kan stressen bli ett problem.
Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid för att göra det på. Det kan också vara en känsla som uppstår när man upplever att man har höga krav eller förväntningar på sig. Det kan till exempel vara när känner att man inte hinner med göra allt man ska i skolan, träna, träffa kompisar eller att vara med sin familj.
Om man ofta känner sig stressad och besväras det är det bra att försöka att göra något åt det eller att söka hjälp. Man kan börja med att berätta att man är stressad för en kompis, någon i familjen eller för någon annan som man känner förtroende för.
På ungdomsmottagningen finns kuratorer som är vana vid att prata med dig som ungdom och om den vardag som du befinner dig i. Där kan du också få mer hjälp och information om var du kan vända dig efter att du har berättat om din situation. Här hittar du kontaktuppgifter. Läs mer här

Våld och övergrepp

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan också vara att bli kallad något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig.
Du kan vända dig till kommunens utredningsenhet för barn och ungdom  för att prata med en socialsekreterare. Läs mer här
Som brottsoffer finns stöd att få både för att bearbeta en upplevelse eller för mer praktiska frågor. Här hittar du mer och kontakt. Läs mer här

Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 08 september 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster