Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Psykisk ohälsa

Du som är 20 år eller äldre och har svår psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett liv med så hög livskvalitet som möjligt. För detta har du möjlighet till olika former av stödinsatser.

Biståndsbedömda insatser

För biståndsbedömda insatser behöver du lämna in en ansökan och få den beviljad av kommunens biståndshandläggare. Läs mer längre ned på sidan. 

Förutom ovanstående kan du även ansöka om andra insatser till exempel hemtjänst eller trygghetslarm.

Annat stöd 

Här nedan kan du läsa om annat stöd som inte är biståndsbedömt.


Ansökan och beslut om biståndsbedömda insatser

Du kan lämna din ansökan muntligt per telefon eller skriftligt via post eller e-post. Läs mer om hur du ansöker på länken: Hur ansöker jag?öppnas i nytt fönster

Efter att du lämnat din ansökan påbörjar en handläggare en utredning om ditt hjälpbehov och fattar därefter ett beslut.

Om du inte är nöjd med beslutet är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du överklagar beskrivs i det skriftliga beslutet du får hemskickat till dig.

Avgifter

Boendestöd, daglig sysselsättning, kontaktperson, anhörigstöd samt personligt ombud kostar ingenting. Avgift för andra insatser finns beskrivet här: Avgifteröppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 15 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster