Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer med funktionsnedsättning med individuellt anpassade arbetsuppgifter. Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder (t.o.m. 67 år) saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning.

Du har möjlighet att ansöka om aktivitetsstöd hos Försäkringskassan, se länk till höger.

Begäran

Du kan lämna in din begäran per telefon, post eller mail. Kontakta Väsby Direkt för mer information.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in din begäran kommer den att fördelas till en handläggare. Därefter påbörjas en utredning av ditt hjälpbehov och ett beslut fattas.

Beslut

Du får ett beslut avseende din begäran om daglig verksamhet inom åtta veckor. Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du går till väga bifogas i det skriftliga beslutet.

Placering av verksamheterna

På kartan nedan finns alla Väsbys dagliga verksamheter markerade. Du kan maximera kartan och genom att klicka på markeringarna följa länkarna till verksamheternas hemsidor för ytterligare information om deras inriktningar, mål samt kontaktuppgifter

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 06 oktober 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster