Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse syftar till att avlasta dig som anhörig samt tillgodose behovet av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling för dig som har en funktionsnedsättning.

Korttidsvistelsen kan vara antingen på ett korttidshem, på ett läger eller i en annan familj.

Begäran

Du kan lämna in din begäran per telefon, post eller mail. Kontakta Väsby Direkt för mer information.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in din begäran kommer den att fördelas till en handläggare. Därefter påbörjas en utredning av ditt hjälpbehov och ett beslut fattas.

Beslut

Du får ett beslut avseende din begäran om korttidsvistelse utanför hemmet inom åtta veckor. Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du går till väga bifogas i det skriftliga beslutet.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 06 oktober 2016

Blankett


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster