Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ändringar på taxor och avgifter äldre- och handikappomsorg

Nuvarande taxor och avgifter har i många fall legat fast under många år, vissa har varit oförändrade sedan 2006. Kundvalskontoret har gjort en översyn av tillämpningsföreskrifterna för att anpassa nivån. Justeringarna och taxorna har fastställts av kommunfullmäktige och gäller från 1/1-2012.
Specificerad information över priser
För detaljerad information och sammanställning rörande måltidspriser, avgift för service, omvårdnad och vård, trygghetslarm, boendeavgift samt turbundna resor
klicka här>>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillämpningsföreskrifter, avgifter enligt fastställd taxa
För att ta del av detaljerat underlag för tillämpningsföreskrifter, klicka här>>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ta del av detaljerad information gällande fastställd taxa, klicka här>>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 03 februari 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster