Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Dragonvägen stängs av för genomfart från och med idag

Det första synliga arbetet som sker i Fyrklövernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är arbetet med att bygga om ledningsnätet under Dragonvägen. Gatan ska grävas upp och nya ledningar för vatten, avlopp, el, data, telefon och dagvatten ska läggas ner i marken. Av säkerhetsskäl stängs gatan av under ca ett år, från och med torsdagen den 18 augusti 2016.

Delar av Dragonvägen grävs upp och gångtunneln under Dragonvägen tas bort. Väsbyhems norra parkeringsdäck kommer att rivas för att göra plats för nya bostadshus.

Vad innebär det i praktiken?

  • Busshållplatser flyttas tillfälligt. Hållplats Dragonvägen flyttas till Kyrkvägen, närmast Väsby centrums norra entré.
  • Gående kan behöva använda alternativa gångvägar i området.
  • Entréerna till Väsby centrum kan fortsatt användas, även den västra.
  • Samtliga parkeringar vid Väsby centrum kan fortsatt användas.
  • Många byggarbetare kommer att röra sig i området.
  • Det kommer att låta mycket under dagtid då arbetet utförs.
  • Väsbyhems södra garage används istället för det norra som rivs.
  • Korsningen Mälarvägen/Dragonvägen/Stallgatan blir en cirkulationsplats under byggtiden.
  • Dragonvägen mellan Mälarvägen och Väsby centrum stängs av. Tillfälliga utfarter för byggtrafik anläggs liksom tillfart till Veterinärkliniken.

Mer information

Fyrklöverns webbplats
www.upplandsvasby.se/fyrklovernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Översiktlig information om projektet Fyrklövern, nyheter, projektkontorets öppettider, kontaktuppgifter till byggföretag.

Fyrklövern på Facebook
Sök på "Fyrklövern i Väsby" på Facebook och följ projektet när du vill hålla koll på allt som händer.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 18 augusti 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster