Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Upprustning av gång- och cykelbanor längs Valhallavägen

Den 24 oktober påbörjas arbetet med att rusta upp gång- och cykelvägen längs Valhallavägen. Den kommer att breddas och de nya busshållsplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas.

Under 2016-2017 kommer kommunen att bredda den befintliga gång- och cykelväg som finns längs Valhallavägen och de nya busshållsplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas på den norra sidan. Sträckan för gång- och cykelvägen är totalt 1190 meter lång och sträcker sig från korsning Bredablicksvägen till cykelpassagen strax öster om korsningen vid Vattenmåravägen.

Arbetet innebär att befintliga gångbanor rivs i sin helhet för att därefter återuppbyggas och breddas till asfalterad gång- och cykelväg om 3,5 m bred. I samband med breddningen av gång- och cykelvägen kommer även dagvattenbrunnar att beröras. Avsmalningar kommer att byggas på vissa delar av sträckan för att ge en hastighetsdämpande effekt.

Kommunens markentreprenör kommer att ställa upp en tillfällig etablering (manskapsbod) på Vitmåravägen 66a samt en etablering vid Valhallavägen 25. Arbetet påbörjas den 24 oktober och beräknas pågå till våren 2017.

Gång- och cykelväg längs Valhallavägen kommer att breddas och de nya busshållsplatserna kommer att tillgänglighets anpassas. Ungefärlig omfattning framgår av rött streck.

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta:

Infrakonsult Sverige AB
Byggledare: Mats Strand
Paviljongvägen 3 132 40 Saltsjö-Boo
E-post: Mats.strand@infrakonsult.se

Upplands Väsby Kommun
Tel:
08-590 970 00
Anton Tamms väg 1
194 80 Upplands Väsby
E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Manuel Mäkinen
Projektledare Infrastruktur

Sidansvarig: Manuel Mäkinen
Senast uppdaterad 18 oktober 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster