Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ny gång- och cykelväg anläggs mellan Bergaplan och Eds allé

Under vecka 42 påbörjas arbetet med att anlägga en gång- och cykelväg mellan Runbyskolan via Bergaplan till Eds allé.

Med anledning av byggnationen av Eds allé behöver en ny gång- och cykelväg byggas för att underlätta för dem som behöver ta sig till och från Runbyskola. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av december.

Längs gång- och cykelvägen kommer slyröjning att utföras för att öka trygghetskänslan för trafikanterna.

Gångbana mellan Eds allé och Runbyskolan via Bergaplan är markerad med lila sträckning i kartan.

Sidansvarig: Carl Bachman
Senast uppdaterad 19 oktober 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster