Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Väsbyhem

Företagsfakta


Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 5 130 lägenheter och 36 800 kvm kommersiella lokaler. Omsättningen uppgick 2010 till 386 Mkr och soliditeten uppgår till 35,7 %. Bolaget ägs till sin helhet av Upplands Väsby kommun.

Klimatarbete


Under 2009 miljöcertifieras bolaget enligt ISO 14001.

Väsbyhem är anslutet till Skåneinitiativet, vilket innebär ett åtagande om att reducera energianvändningen med 20 % till 2015-12-31. För att nå målet har bolaget bl.a. tagit beslut om att energiförbrukningen både i nyproduktion och efter ombyggnad maximalt får uppgå till 75 kWh/kvm bostadsyta.

Under 2010 har dessutom 57 Mkr att satsats på energibesparande åtgärder bl.a. i form av solfångare, tilläggsisoleringar av tak, fläktbyten och byten av värmeväxlare.

Andra miljörelaterade mål är bland annat:

  • Sanering av all radonförekomst över 200 Bq per kubikmeter - klart utgången av 2020.
  • Fastighetsnära källsortering införs löpande - klart utgången av 2014.
Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 04 april 2011

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster