Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Väsbyhem

Företagsfakta

Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger ca 4 300 lägen­heter och 33 500 kvm kommersiella lokaler. Omsättningen uppgick 2013 till 363 Mkr och so­liditeten uppgår till 34,1 %. Bolaget ägs till sin helhet av Upplands Väsby kommun.

Klimatarbete

Väsbyhem är anslutet till Skåneinitiativet, vilket innebär ett åtagande om att reducera energi­använd­ningen med 20 % till 2015-12-31. Bolaget uppnådde målet redan 2012-12-31 genom att energiförbruk­ningen i renovering och nyproduktion tilläts uppgå till maximalt 75 kWh/kvm bostadsyta. Genom nog­grann övervakning och uppföljning lyckades vi sänka ener­giförbrukningen under 2013 så att bespa­ringen blev 28,9 % per 2013-12-31. I vår nuvarande nyproduktion siktar vi på 65 kWh/kvm.

Åtgärder vi gjort under de senaste åren är bland annat

  • Att göra en grundlig genomgång av hela beståndet med efterföljande åtgärder för att hitta ”energibovarna” (EPC),
  • Att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) av varmvatten, vilket hittills re­sulterat i en 18 %-ig minskning av varmvattenförbrukning,
  • Att införa ett speciellt värmeregleringssystem (OTC) i delar av beståndet.

Andra miljörelaterade mål är bland annat:

Klimatsmart byggande

Vi ska genomföra två nyproduktionsprojekt i absolut ekologisk framkant. I övrig nyproduk­tion plane­rar vi för klassning Miljöbyggnad Silver.

Fordon

Vi har bytt ut vår fordonsflotta i enlighet med kommunens mål om att minst 75 % av alla kommunala fordon ska drivas på förnyelsebara bränslen eller el under 2014.

Avfall

I oktober 2013 hade vi infört fastighetsnära källsortering i hela beståndet för förpackningar och elav­fall.

Under 2015 inför vi separat matavfallsinsamling i den sista delen av vårt befintliga bestånd.

Fr o m 2015 har vi som mål att öka andelen källsorterade förpackningar.

Utöver miljömålen inventeras och saneras all radonförekomst över 200 Bq per kubikmeter - klart ut­gången av 2020.

Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 22 januari 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster