Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Gällande

Kommunfullmäktige antog kommunplanen - Den moderna småstaden - vid sitt sammanträde den 19 december 2005 och aktualitetsförklarades den 13 september 2010.
Den strategiska kommunplanen för Upplands Väsby kan delas in i sju kapitel. Det första kapitlet - Inledning- beskriver visionen och planens bakgrund och syfte. Det andra kapitlet - Upplands Väsby från forntid till framtid innehåller en beskrivning av kommunens historia och en nulägesbeskrivning. Det tredje kapitlet - Förslag till strategisk utvecklingsplan - utgör förslaget till den strategiska utvecklingsplanen där bland annat mål, delmål och strategier redovisas. I det fjärde kapitlet - Förslag till mark- och vattenanvändning redovisas översiktsplanen. Här beskrivs planens huvuddrag och rekommendationer för användning och förändring av mark- och vattenområden. Femte kapitlet - Planeringsförutsättningar- innehåller bland annat bedömningar av allmänna intressen samt en beskrivning av grannkommunernas utveckling till år 2012. Det sjätte kapitlet - Strategisk hållbarhetsbedömning - innehåller en bedömning av utvecklingsplanen och mark- och vattenanvändningsplanen utifrån sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter. Sjunde och sista kapitlet - Genomförande - innehåller en plan på hur kommunens planering ska genomföras.

I menyn till höger hittar du gällande kommunplan.

Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 26 november 2015

Gällande kommunplan, översiktsplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Kommunplanen.pdföppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster