Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades i Bruntlandkommissionen 1987 som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:

  • ekologisk
  • ekonomisk
  • social 

Ekologisk hållbarhet handlar om hur vi värnar vår natur och miljö. Den ekonomiska hållbarheten innebär ekonomisk tillväxt.  Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om rättigheter, välfärd och välbefinnande.

De olika hållbarhetsaspekterna samspelar och skall inte separeras från varandra. För att en utveckling ska betraktas som hållbar krävs hållbarhet inom alla områden som ingår i begreppet. Väsbys fysiska planering och byggande lägger grunden för att nå en hållbar framtid.

Utöver detta arbetar kommunen även med fysisk hållbarhet och att skapa ett hållbart genomförande i all planering.

Hållbarhet
Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 08 oktober 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster