Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vad händer nu?

På den här sidan kan du följa arbetet men den nya översiktsplanen.

​Vad händer nu?

Nu befinner vi oss i samrådet och ett samrådsförslag finns framtaget. Samrådet pågår under 28 november 2016 - 28 februari 2017. Under samrådet får invånare, fastighetsägare, organisationer och myndigheter möjlighet att ta del av förslaget och framföra sina synpunkter.

Efter bearbetning med hänsyn till de synpunkter som kommer in ska ett utställningsförslag utformas som ställs ut för granskning under minst två månader. Under utställningstiden finns det ännu en gång möjlighet att framföra sina synpunkter.

Efter eventuella justeringar antas planen därefter av kommunfullmäktige.

Utöver den lagstadgade processen enligt plan- och bygglagen sker även en hållbarhetsbedömning. Där prövas såväl den ekologiska som den ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten. Denna del innehåller en miljöbedömning enligt miljöbalken.

Planprocess och planarbete

Följ länken nedan om du är intresserad av att veta mer om planprocessen och kommunens övriga planarbeten.

Preliminär tidplan

  • Samråd 28 nov - 28 feb 2017
  • granskning sommaren 2017
  • antagande vintern 2017

Kommunens planarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 24 november 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster