Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Viltvård

Kommunen ansvarar för viltvården på det kommunala markinnehavet inom Upplands Väsby kommun. Kommunens viltvårdsplan ligger till grund för viltvårdsarbetet. Huvudinriktningen i viltvårdsarbetet är att stärka utsatta arters livsstatus, begränsa antalet viltolyckor, förebygga skada eller annan olägenhet från vilt, främja ett säkert viltvårdsarbete samt öka allmänhetens förståelse för viltvård. 

Viltförvaltare

På uppdrag av kommunen finns det två viltförvaltare som jobbar med att ta hand om viltolyckor och jakt på kommunens mark, utifrån de riktlinjer som finns. Dessa personer känner väl till de olika terrängförhållanden som varierar i området och har god kännedom om Upplands Väsby kommun. Med jägarexamen, samt kompetenser som jaktledare och viltundersökare, ingår de också i polisens nationella viltolycksråd.

Är du intresserad av mer information finns härPDF ett underlag med allmänna frågor och svar. Saknas något du vill ha svar på kan du kontakta Väsby Direkt så hjälper dom dig att få reda på svaret. 

Undvik att mata djuren

Djuren klarar sig bra på den mat som finns i naturen. Vid extra kalla vintrar utfordrar kommunen de vilda djuren, då utanför tätbebyggda områden.

Viltolyckor och skadade vilda djur

I Upplands Väsby sker det minst en viltolycka per vecka, som rapporteras in till polisen.

Så går du till väga vid viltolycka:

  • anmäl till polisen på larmnummer 112.
  • Vid skadat djur på plats: larma 112 - märk upp platsen med markeringsremsa. Finns att hämta vid bilprovningen. Ha den alltid i bilen.
  • Om ett skadat djur tar sig från platsen, anmäl detta till polisen på 112.
  • Om du hittar ett skadat djur i naturen, kontakta polisen på larmnummer 112

Varje år får polisens eftersöksjägare rycka ut på flera uppdrag där skadat vilt påträffats i naturen eftersom smitningar vid olyckor. Detta orsakar onödigt lidande för djuret och försvårar arbetet för eftersöksjägarna. Anmäl därför alltid till polisen även vid minsta påstötning, också ett lagkrav.

Tack för att du larmar vid viltolycka!

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 24 februari 2017

Följ naturvården i Upplands Väsby här

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster